Object wijzigen

  • Het wijzigen gaat op soortgelijke manier als een nieuw object aanmaken.
    Als je een tabblad van eenb bestaand object wijzigt ontstaat daardoor een openstaande wijziging. Hierdoor ontstaan tijdelijk twee versies van een object: 1 die zichtbaar is op de wensite en 1 met (een) openstaande wijziging(en). Als de Regio beheerder die openstaande wijzigingen heeft gereviewed publiceert hij het object, daarmee is er weet 1 versie van het object.

ObjectenPagina
Klik op de knop "Bewerken" voor de naam van het object om het object te opemem em te kunnen wijzigen

Object tabbladen met sterren

  • Openstaande wijzigingen op tabbladen van een object dat al gepubliceerd is, worden gemerkt met een groen * achter de naam van het tabblad
  • Op tabbladen met een rood sterretje rechts van de naam ontbreekt nog informatie die nodig is om te publiceren

ObjectenPagina

  • Door het wijzigen van een al gepubliceerd object worden de "Gebruiker" en "Datum laatste wijziging" op tabblad Algemeen aangepast. Hierdoor weet de Regiobeheerder zonodig met wie hij over die wijzigingen kan afstemmen

Object pagina algemeen Afbeelding-kiezen

  • Wijzigen van de foto van een object kan door bestaande afbeelding te wissen en daarna een nieuwe afbeelding te uploaden

  • Jw kunt een object verlaten na "Verzenden" door te klikken op de knop "Objectenlijst" links boven het tabblad "Algemeen"

  • Je kunt een oud of afgebroken object hergebruiken door alle ingevulde oude gegevens te vervangen door de nieuwe gegevens.